نمی نویسید که تنها خواننده نوشته هایتان، خودتان باشید. بلکه می نویسید که آنچه را می دانید، به گوش دیگران برسانید. بنابراین، باید توجه داشته باشید، چگونه پیام را منتقل کنید؟ که مورد توجه قرار گیرد و دیگران آن را بخوانند.

توصیه هایی برای نگارش

 

1- انتخاب عنوان: عنوان چشم انداز و نمای مطلب را نمایان می کند. از اینرو، بسیار باید با دقت انتخاب شود.

– از به کاربردن کلمات کلی و رایج چون بررسی، مطالعه، شناخت، تبیین پرهیز کنید.

– از کلمات منفی چون بدرفتاری، خیانت، نامهربانی استفاده نکنید

– عنوان بسیار کوتاه در حداکثر 5 کلمه باشد

– به صورت سوال برانگیز، کنجکاوانه یا شورانگیز که توجه خواننده را جلب کند

– عنوان از ویژگی خاصی (ایده جدید، نوآورانه، تازه، تغییرآور …) برخوردار باشد.

 

2- چکیده: جذاب و گیرا بنویسید. چون چکیده خلاصه ای بر شرح کل مقاله است و موجب انگیزه مخاطب به خواندن مطلب می شود.

– چکیده را با توجه به مطلب بین حداقل یک جمله تا حداکثر 250 کلمه بنویسید.

– مقدمه همان چکیده است، وقتی مقاله کوتاه است.

– سبک نگارش چکیده با توجه به نوع مطلب (علمی -پژوهشی و …) بنویسید.

 

3- متن:

– با شرح کوتاه در مورد این که موضوع چیست؟ چه معنایی دارد؟ آغاز کنید. چرایی موضوع به گونه ای توضیح داده شود که برای خواننده قصد و نیت نویسنده روشن شود و از آن مهم تر، بتواند خودش را به جای نویسنده بگذارد و بقیه مطلب را نخوانده، در ذهن خویش تجسم کند و دنبال نماید. برقراری ارتباط ذهنی بین نویسنده و مخاطبان رمز اصلی انتقال دانسته ها به خوانندگان است. چون خوانندگان وقتی بتوانند ارتباط ذهنی برقرار کنند، بقیه داستان را متعلق به خود می دانند و در فهم و درک آن فعال برخورد می نمایند.

– ساده گویی و شفاف بودن توضیحات

– درگیر کردن خواننده با استفاده از نمودار، جدول، ضرب المثل، تصاویر و …

– تمرکز بر یک موضوع و پرداختن به اصل مطلب

– پرهیز از اضافه گویی، شاخه و برگ های حاشیه ای که خواننده را سر در گم می نماید.

– از کلمات آزاردهنده، تلخ، رنج آور خودداری کنید و سعی کنید به جنبه های مثبت و شوق انگیز بپردازید.

– متن به گونه ای باید نوشته شود که خواننده را به خواندن مطالب دیگر در همان موضوع و از همان نویسنده ترغیب نماید.

 

* برای اطمینان از نگارش متن جذاب و روشن لازم است به سوالات زیر توجه داشته باشد:

– چه عناصر و تکنیک هایی موضوع را توضیح می دهند؟

– چگونه از روشن بودن موضوع اطمینان حاصل می کنید؟

– چه نیاز یا خواسته مخاطبان را بیان کرده اید؟ 

– می خواهید مخاطبان از خواندن مطلب شما چه بدانند؟ چه احساسی پیدا کنند؟

– دوست دارید، خوانندگان چه قضاوت و ارزیابی از نوشته شما داشته باشند؟

– امتیازات متن نگارش شده چیست؟ کم و کسری آن چه می باشد؟

– چگونه می توانید به امتیازات اضافه کنید و از کاستی ها کم کنید؟

 

4- نتیجه:

– از بد و بیراه گفتن، پرهیز کنید. اتهام زدن و تقصیر را گردن این و آن انداختن را نتیجه فرض نکنید.

– نتیجه می تواند در اشکال مختلف چون خلاصه مطلب، ارائه راهکار، تمرین عملی، توصیه و پیشنهاد، بیان سوال و ایجاد شبهه مطرح شود. مهم آن است که نتیجه به گونه ای باشد که خواننده از وقت و زمانی که برای خواندن صرف کرده است، رضایت داشته باشد.

– به تفاوت دیدگاه ها، اختلاف عقاید و چشم اندازها در نتیجه گیری توجه داشته باشید.

– نتیجه را بر اساس مستندات (ذکر شاهد عینی، آمار …) بیان کنید.

– به مداخله سلیقه و باورهای خود در نتیجه گیری توجه داشته باشید و آنها را صادقانه بیان کنید.

– قصدی که از نوشتن داشته اید، باید در نتیجه گیری حاصل شود. به آن اشاره ای داشته باشید.

– نتیجه را با پایان خوش و زیبا تمام کنید که انرژی که مخاطب صرف خواندن کرده است، به او بازگردد.

 

5- کلید واژه ها:

شامل کلمه محوری و کلمات اصلی است که در متن به شرح و تحلیل آنها پرداخته شده است. ذکر کلید واژه ها در متن مطلب الزامی نیست و صرفاً برای درج در جعبه کلید واژه است تا امکان جستجو و دستیابی به مقاله با سهولت بیشتری فراهم باشد.

 

تکنیک ارزیابی

 

– برای هر بخش عنوان، متن و نتیجه از یک تا ده نمره دهید.

– آیا هر قسمت نمره بالاتر از 5 را دریافت می کند؟

– آیا می توانید با بازنویسی به نمره بالاتری دست پیدا کنید؟

– با دوستانتان مطلب را در میان بگذارید، آنان چه نمره ای برای هر قسمت در نظر می گیرند؟ کم و کاستی ها را با آنان رفع کنید.

– اگر امکان افزایش امتیازات در این مطلب نیست، چگونه می توانید وعده آن را به مخاطب در کار بعدی انتقال دهید؟ چگونه می توانید خواننده را مطمئن کنید که کار بعدی دقیق تر خواهد بود؟

 

در صورت تمایل به درج لوگوی جامعه شناسان جوان در مقاله خود از اینجا دانلود نمائید.