راهنمای ارسال و انتشار مقاله:

 

اولین مرحله برای انتشار مقاله ایجاد حساب کاربری است. (نحوه ایجاد حساب کاربری را اینجا ببینید)

بعد از ساختن حساب کاربری، دکمه “ارسال مقاله+” را از ابزار بالای سایت کلیک کنید (ارسال مقاله+)

 

با توجه به شکل زیر ابتدا یک قالب برای نحوه نمایش مقاله خود انتخاب کنید. این قالب ها تنها در نحوه نمایش عکس بالای مقاله نقش دارد. بنابراین با توجه به سلیقه خود یکی را انتخاب کنید.

سپس عنوان مقاله اتان را بنویسد،

و بعد دسته بندی آن را انتخاب کنید. فقط یک دسته.

عکس بالای متن، عکسی است که هم در صفحه اصلی سایت و هم بالای مقاله اتان نمایش داده می شود. برای انتخاب عکس با توجه به راهنمایی های زیر اقدام کنید

بعد از افزودن عکس بالای متن، در کادر پایینی، مقاله خود را بنویسید.

1– اندازه قلم متن مقاله، حتما باید 24 باشد. و اگر جاهایی نیاز به درشت نمایی بیشتری داشت، اندازه قلم بزرگتری را انتخاب کنید. اندازه قلم نگارشی همین صفحه که آنرا می خوانید 20 است.

در آخر بعد از انجام مراحل بالا، بر روی دکمه پیش نمایش کلیک کنید و ساختار کلی مقاله اتان را ببینید. چنانچه نیاز به تغییرات داشت قبل از ارسال نهایی، در صفحه پیش نمایش با کلیک بر روی دکمه “ویرایش مقاله” آن را ویرایش کنید و در غیر اینصورت، با کلیک بر روی گزینه “ارسال مقاله” نوشته خود را ثبت کنید

ایمیل پشتیبانی: [email protected]