راهنمای اولیه

چه چیزی نگارش شما را از دیگران متمایز می کند؟ و چرا باید نگارش شما مورد توجه قرار گیرد؟ سوالاتی هستند که باید قبل از هر بار نوشتن، از خود بپرسید و  بر کم و کیف آن بیافزاید تا خوانندگان رشد و پیشرفت شما را در نوشته هایتان احساس کنند و مفید بودن مطالب شما را شایسته تایید و توجه بدانند. در این راستا، برایتان چند پیشنهاد داریم:

 

1- مطلب بین 100 تا 500 کلمه باشد.

2- دارای عنوان، مقدمه (چکیده)، متن و نتیجه باشد.

3- تعداد حداقل 3 کلیدواژه که مطلب از طریق سرچ پیدا شود.

4- مطلب به همراه عکس باشد تا تصویر، شرحی بر موضوع باشد. 

5- وجود نمودار و مدل به شرح مطلب کمک می کند.

6- نقل قول ها، مستند و با ارجاع به منابع باشد.

7- مثال بیاورید و نمونه ذکر کنید تا مطلب روشن شود.

8- اصطلاحات با معادل انگلیسی همراه باشد.

9- مطلب در کنار اطلاعات، موجب انرژی، انگیزه و اشتیاق شود.

10- موضوعی بنویسید که برای مخاطبان زیادی مفید و جذاب باشد.

11- مطلب از یک برجستگی (مثبت، نو و جدید، متفاوت، شگفت آور…) برخوردار باشد.

 

* یادآور می شویم که نمایش نوشته ها در سبک های نوشتاری متفاوت، ماموریت ماست.

لذا، ارائه پیشنهادات صرفاً برای راهنمایی است و نباید فرصت را برای ابداع و ابتکار در نگارش از بین ببرد.

 

در صورت تمایل به درج لوگوی جامعه شناسان جوان در مقاله خود از اینجا دانلود نمائید.