سوالات متداول

1مطالب ارسالی مختصر یا مفصل باشد؟ بستگی به موضوع و مطلب ارائه شده دارد. برای توضیحات بیشتر به راهنمای مقاله مراجعه نمایید.

 

2– ارسال عکس برای انتشار مطلب در سایت ضروری است؟ چنان که در مقالات روی صفحه اصلی مشاهده می کنید، دو عکس لازم است که به همراه مقاله ارسال شوند: الف) عکس نویسنده ب) عکسی که به محتوی مطلب مربوط باشد.

 

3– مطالب چه مدت روی صفحه اصلی خواهد بود؟ با توجه به زمان دریافت مقاله، یک روز

 

4– مطالب چه مدت روی سایت باقی می مانند؟ برای همیشه چون یکی از اهداف سایت، تدارک منبعی مرجع برای علاقمندان به مباحث جامعه شناسی است.

 

5– آیا موضوعات باید حتماً جامعه شناسی باشند؟ بلی، اما چون بر این باوریم که موضوعات جامعه شناسی صرفاً در انحصار علم جامعه شناسی قرار ندارند و همه موضوعات مربوط به اجتماع را در برمی گیرند، دست نگارنده در ارائه موضوعات باز است.

 

6– در مطالب ویژگی خاصی را دنبال می کنید؟ هم بلی و هم خیر. بلی چون بر علمی بودن و اجتماعی بودن موضوعات تاکید داریم و خیر چون هیچ چهارچوب نگارشی برای نمایش مطالب در سایت در نظر گرفته نشده است. تنها مطالب پس از درج توسط خوانندگان قابل ارزیابی و امتیازدهی هستند.

 

7– آیا دریافت امتیازات از سوی خوانندگان مهم است؟ بلی، زیرا یکی از معیارها برای درک نقاط قوت و ضعف نگارش و انتقال اطلاعات به مخاطبان، میزان امتیازی است که آنان برای مطلب در نظر می گیرند. همچنین ملاکی برای گزینش و انتخاب مطالب برتر از سوی سایت می باشد.

 

8– چه موضوعاتی تایید نمی شوند؟ دقیق تر این است که بگوییم به موضوعات اجتماعی پرداخته می شود و لاغیر که در نتیجه سایر موضوعات چون پزشکی، مهندسی و سیاسی از این دایره بیرون می مانند.

 

9– سبک نگارش خاصی را دنبال می کنید؟ خیر، ولی مطالب باید چهار رکن اصلی را شامل عنوان، متن، نتیجه و کلید واژه ها دارا باشند. برای توضیحات بیشتر به راهنمای مقاله مراجعه نمایید.

 

10– تشکیل پروفایل الزامی است؟ خیر، ولی درج ایمیل و نام کاربری برای هر نوع فعالیت روی سایت و از جمله کامنت گذاشتن، الزامی است. در ضمن تشکیل پروفایل فرصتی است که سایت برای معرفی نویسنده و کارها و علایق او در نظر گرفته است. همچنین پروفایل فرصتی برای دسترسی به همفکران و هم اندیشان است تا امکان تبادل علمی بهتر فراهم گردد.