headder

ارتباط با اساتید جامعه شناسی

مقالات، کتاب، پادکست های آموزشی و...

بیشتر از دانشگاه یاد بگیرید

پادکست های

شکلات چی

برای حال خوووب

نام اتان را در لیست نویسندگان

قرار دهید

تماس با ما

previous arrow
next arrow
Slider
ppoddc
chch
372ss

مقالات جدید

تازه ترین مقالات منشتر شده در سایت

ناگفته های جامعه شناسی؛ نام آوران و قهرمانان

0.0

هر آنچه در زندگی جمعی وجود دارد، موضوعی برای مطالعه در جامعه شناسی است. از شهر و روستا، خانواده و

امنيت اجتماعي زنان و چالش هاي آن

4.0

چكيده: پیش نیاز هرگونه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت است. آگاهی از احساس

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه