حس خوب باهم بودن

یاد دادن و یاد گرفتن

نوشتن و خواندن

جامعه شناس؛ کسی که با شناخت دیگری (از جمع تا جامعه جهانی) دنیا را جلو می برد

جوان؛ کسی که همیشه یادگیری را با اشتیاق دنبال می کند

حوزه های جامعه شناسی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن