دانشجویی دکترای مسائل اجتماعی ایران

5 مقالات توسط محمد لکزائی

گفتگوی نمادین با بانوی شهر سوخته سیستان

0.0

سال 1385 کشف اسکلتی در گوری در محوطه باستانی شهر سوخته سیستان باعث حیرت باستان شناسان شد. این اسکلت

سفری به بهشت زهرا

0.0

تحلیلی جامعه شناختی از طبقات مردگان در سفری که به همراه دوستم به بهشت زهرا داشتیم؛ از آنجای که هر

ذائقه زیبایی شناختی جهان سومی!

4.0

یکی از بنیادین ترین واقعیت های طبیعت بشر، آناتومی بدن اوست که در ملموس ترین شکل او را  به دو جنس

سیزده فروردین در کوهستان های ارومیه

0.0

روز سیزده فروردین همچون یلدا، عيد نوروز،مهرگان ...از جمله آیین های زیبای نیاکان باذوق مان است. مردم

تحلیل جامعه شناختی بر خودکشی دختران اصفهانی

4.0

چند صباحی است که برخی اتفاقات و رخدادهای نادر سبب جریحه دار شدن روح جامعه شده است و این مشکلات