21 مقالات توسط دکتر مصطفی آب روشن

خوشبختي چيست؟

0.0

خوشبختی مفهومی است که نمی تواند با متغیرهای منطقی و تحلیلی توصیف و یا تبیین گردد. از منظر لغوی

پاسخ به نیاز جنسی؛ ضرورتی اجتماعی

0.0

پاسخگویی به نیازهای جنسی همانند سایر نیازهای فیزیولوژی انسان، واقعیتی کاملاً طبیعی و بهنجار می

ريشه هاي مسئوليت گريزي ما در كجاست؟

0.0

یکی از خصوصیت های که تاثیر بسزایی در موفقیت افراد جامعه دارد مسئولیت پذیری است. زیرا مسئولیت پذیری

آیا با روش های علمی می توان بنيان هاي دیني را نقد کرد؟

0.0

به کرّات شنیده می شود که عده ایی ناخواسته و یا نادانسته مقایسه هایی را بین علم و دین صورت می دهند و

کنکاشی مفهومی میان «دین» و «ایدئولوژی»

0.0

برخی از اندیشمندان علوم انسانی مفاهیم «دین» و «ایدئولوژی» را مترادف و این دو مفهوم را بجای یکدیگر

آیا با پول می توان خوشبختی خرید؟

0.0

بدست آوردن پول برای اکثر آدم ها به عنوان هدف اصلی تلقی می گردد. زیرا این تصور قالبی در ذهن انسان

انواع مغالطه در گفتگوها

0.0

با دقت در تعاملات اجتماعی روزمره در می یابیم که افراد برای برنده شدن در بحث به هر شیوه ای متوسل می

مفهوم شناسی رهبری کاریزماتیک

0.0

بر اساس نظریه سیاسی ماکس وبر؛ نوع و شیوه ی رهبری در جوامع مختلف ما را با تفکرات غالب بر آن جامعه

نفوذ اجتماعی و تغییر نگرش در افراد

0.0

یکی از واقعیت هایی که عموماً در روابط اجتماعی با آن روبرو می شویم قدرت نفوذ برخی از افراد و گروه ها

ماکیاولی و تئوری سیاست منهای اخلاق

0.0

بیش از چهار قرن از مرگ ماکیاولی گذشته است و علیرغم ابراز تنفر زبانی، خیلی از سیاست ورزان عصر حاضر