دکتری جامعه شناسی
استاد و محقق

برای آشنایی بیشتر با من، به صفحه مدیر مسئول سایت سر بزنید

65 مقالات توسط دکتر منیژه نویدنیا

عشق کجاست؟

5.0

کسی را نمی توانید پیدا کنید که نسبت به عشق بی تفاوت باشد. همه عشق را دوست دارند و در رویای خویش با

چرا جامعه شناسی از زندگی عقب افتاد!

0.0

جامعه شناسی که معطوف به مطالعه زندگی جمعی است. چنان با مشاهده بی نظمی، بدکارکردی، کج ساختاری، آسیب

انرژی وجودی آدمی؛ راهبرد زندگی

0.0

الان خبردار می شویم که باید پول زیادی را که به ما می دهند، خرج کنیم، خوشحال می شویم. ولی، اگر از ما

جامعه شناسی سازمان ها و مشارکت

0.0

جامعه شناسی به مطالعه علمی می پردازد در باره زندگی جمعی، رفتارهای جمعی، قواعد و الگوهای جمعی، باورها

میدان فکر و تصمیمات چپ و چوله؟

5.0

میدان؛ مانند سایر مفاهیم دارای تعاریف گوناگون است که میان همه آنان یک ویژگی مشترک دیده می شود و آن

چطور فریاد بزنیم؟

0.0

مواجه شدن با سختی ها، مسائل و رنج ها، متاسفانه نقل و نبات زندگی شده است، اما بر خلاف نقل و نبات که

معجزات اجتماعی و جامعه شناسی؟

0.0

 موضوع جامعه شناسی شامل ناشناخته ها نیز هست. زندگی انسان توام با دلخوشی ها، امیدها و خواسته ها است

جامعه شناسی؛ پایان یا آغاز؟

0.0

واقعیت ها محور مطالعه جامعه شناسی است. مطالعه خوش خلقی ها، عشق ها، لبخندها، رقابت، همکاری و خلاصه

حال و روز زنان امروز

0.0

چکیده: جامعه صنعتی با نمایان کردن چشم اندازهای استقلال مالی و حقوقی چنان اشتیاقی در زنان برای ورود

جامعه شناسی و قدرت خرید

0.0

انسان از «به دست آوردن» لذت می برد و رضایت پیدا می کند. چرا که با به دست آوردن از سویی، خود (کیست؟