دکتر منیژه نویدنیا

جدیدترین مقالات به قلم دکتر منیژه نویدنیا

جامعه شناسی و قانونمندی

0.0

ضرورت قانون چنان آشکار و پیداست که نیازی برای توضیح نمی گذارد. قانون طبیعت، قانون جهان هستی، قانون

جامعه شناسی و کتاب های خوانده نشده

0.0

مطالعه و تحقیق در احوال مردم، رفتارها و باورهای جمعی ... موضوع علم جامعه شناسی است. مردم به چه فکر

ناگفته های جامعه شناسی؛ نام آوران و قهرمانان

0.0

هر آنچه در زندگی جمعی وجود دارد، موضوعی برای مطالعه در جامعه شناسی است. از شهر و روستا، خانواده و

زاویه نگاه جامعه شناسی به رویدادهای اجتماعی چگونه است؟

0.0

مطالعه وقایع، رخدادها، حوادث، رویدادها و اتفاقات زندگی جمعی یکی از بخش های اصلی مورد بررسی جامعه

جامعه شناسی و آفرینش های اجتماعی

0.0

خلق کردن و آفرینش یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان است که زندگی انسانی را از سایر موجودات متمایز

جامعه شناسی و زیربنای جامعه

0.0

زندگی جمعی مورد مطالعه جامعه شناسی است و یکی از موضوعات کلان آن «جامعه» است که جامعه شناسی به آن می

جامعه شناسی؛ چرا دیگران را ببخشیم؟

0.0

جامعه شناسی؛ علم به پیوندها، وابستگی ها، دلبستگی ها، روابط و تعاملات در زندگی جمعی است. برای همین

جامعه شناسی و نیروهای اجتماعی

0.0

هر جمع قائم به اعضای خویش شکل می گیرد و تداوم می یابد. یک شرکت اقتصادی، یک حزب سیاسی، یک کانون

تجربه اجتماعی و تخیل اجتماعی

0.0

تجربه اجتماعی (Social experience) به بیان ساده، همه آنچه از بدو تولد در فرایند «اجتماعی شدن» کسب می

از کجا شروع کنیم؟

0.0

نوزاد از خودش نمی پرسد، اول گریه کنم یا اول شیر بخورم. همه آنچه باید انجام گیرد توسط غرایز، برنامه

پادکست های صوتی

به بیان دکتر منیژه نویدنیا