خلاق و ابداعی

  1. خانه
  2. خلاق و ابداعی
Filter
Filter × Close

از کوچک شروع کنیم!

4.0

این روزها یا شاید بیشتر از این روزها، به هر جا که می روی و با هر کسی که حرف می زنی از مشکلات، نداشتن

جامعه ایران در حال گذار

5.0

ایران، دختر جوان و با نشاط، به درختی تنومند و کهنسال تکیه زده بود و فکر می کرد، کاش شاهزاده ای با

خانواده جامعه شناسی و جامعه شناسی خانواده

0.0

خانواده از چنان پیوستگی و وابستگی عمیق و منحصر به فردی تشکیل می شود که وقتی قصد صحبت از رابطه

جامعه شناسی؛ عاشق چیست؟

0.0

تنیدگی جامعه شناسی در «دیگران» را می توان به عشق تشبیه کرد. در عرف عامیانه برای تعیین و تکلیف عشق