Filter × Close

زاویه نگاه جامعه شناسی به رویدادهای اجتماعی چگونه است؟

0.0

مطالعه وقایع، رخدادها، حوادث، رویدادها و اتفاقات زندگی جمعی یکی از بخش های اصلی مورد بررسی جامعه

زنان در پستوي مردانگي

0.0

مقدمه شجره مدرنیته از وقتی که سایه نه چندان مبارکش را بر سر بشر گستراند، گرچه از لحاظ مادی میوه های

احساس رضایت

0.0

احساس رضایت از بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و وضعیت عینی فردی به وجود می­ آید (اینگلهارت، 1373:

امنيت اجتماعي زنان و چالش هاي آن

4.0

چكيده: پیش نیاز هرگونه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت است. آگاهی از احساس

عشق کجاست؟

5.0

کسی را نمی توانید پیدا کنید که نسبت به عشق بی تفاوت باشد. همه عشق را دوست دارند و در رویای خویش با

ارتقاي شغلي كارمندان و اهداف سازماني

0.0

چكيده: انگیزش و مسائل مربوط به آن، از دلمشغولی های مهم مدیران سازمان ها و شرکت های عصر حاضر است. به

سبک پوشش زنان و بد فرمانی مدنی

0.0

یکی از موضوعاتی که نظام جمهوری اسلامی را با شرایط مسئله وار مواجه کرده و هر گونه سیاست گزاری در این

جامعه شناسی فرهنگی؛ انسان های جامانده

0.0

تفاوت انسان با حیوان را در فرهنگ سازی دانسته اند. فرهنگ یعنی انجام امور و برطرف کردن نیازها به شیوه

جامعه شناسی سازمان ها و عشق

0.0

عشق مقوله ای فردی به شمار می آید و در زندگی شخصی مورد توجه است. عشق به وابستگی احساسی ترجمه شده است

چگونه نظمی برای جامعه ضرورت دارد؟

0.0

طبیعت و کائنات هستی بر نظم استوار هستند و چرخه حیات بر نظم سامان گرفته است. بنابراین، در ضرورت نظم