Filter × Close

نقش نماز در كاهش آسيب هاي اجتماعي

0.0

اندیشمندان در حوزه های دینی بر این باورند که دین به صورت عام و نماز به شکل خاص مهم ترین عامل رساندن

جامعه شناسی و آفرینش های اجتماعی

0.0

خلق کردن و آفرینش یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان است که زندگی انسانی را از سایر موجودات متمایز

زنان در پستوي مردانگي

0.0

مقدمه شجره مدرنیته از وقتی که سایه نه چندان مبارکش را بر سر بشر گستراند، گرچه از لحاظ مادی میوه های

جامعه شناسی انحرافات؛ روی دیگر سکه

0.0

جامعه شناسی؛ زندگی جمعی را بر مبنای اصول هنجارمند و قواعد نظم آور به توصیف می کشد. جامعه را بر

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه

جامعه شناسی و قدرت خرید

0.0

انسان از «به دست آوردن» لذت می برد و رضایت پیدا می کند. چرا که با به دست آوردن از سویی، خود (کیست؟

جامعه شناسی و هدفمندی

0.0

مقصد و غایت با انسان زاده شده است و به هر جا که بنگری، کجا هستیم؟ کجا می خواهیم برویم؟ از سوالاتی

دولت پژمرده؛ انسان – دولت با نشاط

0.0

مقدمه شتاب روزافزون انسان در گذار از دهلیزهای هزارتو در توی علم، و فناوری؛ و گذار پی در پی از

جامعه شناسی و امیدهای اجتماعی

0.0

زندگی چون پازل است که از چیدن قطعه های مختلف و رنگارنگ گوناگون شکل می گیرد و یکی از این قطعه ها

سازگاری اجتماعی و فرصت های شغلی پیشروی جامعه شناس

0.0

دانش آموخته جامعه شناسی برای یافتن کار و شغل به هر سازمان، اداره و شرکتی که می رود با این سوال مواجه