Filter × Close

جامعه شناسی و آفرینش های اجتماعی

0.0

خلق کردن و آفرینش یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان است که زندگی انسانی را از سایر موجودات متمایز

جامعه شناسی و نیروهای اجتماعی

0.0

هر جمع قائم به اعضای خویش شکل می گیرد و تداوم می یابد. یک شرکت اقتصادی، یک حزب سیاسی، یک کانون

جامعه شناسی؛ خدا کجاست؟

0.0

رفتارهای جمعی، هنجارهای مرسوم، حرکت های جمعی، اعتقادات جمعی، همکاری های جمعی و خلاصه هر چه در زندگی

امنيت اجتماعي زنان و چالش هاي آن

4.0

چكيده: پیش نیاز هرگونه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت است. آگاهی از احساس

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه

اتاق شیشه ای و هنر هشتم زندگی در واقعیت موازی

4.0

اتاق شیشه ای [1] و هنر هشتم [2] زندگی در واقعیت موازی دکتر مهدی مطهرنیا[3] نظریه ی دهکده جهانی مک

اوقات فراغت در میان نسل ها

0.0

این نوشته مروری مختصر و کوتاه در مورد بررسی اوقات فراغت در میان نسل های مختلف، خصوصاً نسل جوان است.

دولت پژمرده؛ انسان – دولت با نشاط

0.0

مقدمه شتاب روزافزون انسان در گذار از دهلیزهای هزارتو در توی علم، و فناوری؛ و گذار پی در پی از

جامعه شناسی خانواده و خانواده عالی جناب

5.0

خانواده را بنیان جامعه برمی شمارند که در عین کوچکی، اثرگذارترین نهاد است. جامعه شناسی خانواده به