Filter × Close

چهار نوع ارتباطات اجتماعی

0.0

 به نظر می رسد، این پرسش را باید از خود بپرسیم که: آیا واقعاً دنیای امروز انسان­ ها، دنیای پیچیده

رسانه های جدید

0.0

رسانه‌های جدید[1] مجموعه متمایزی از فناوری‌های ارتباطات و دارای ویژگی‌های مشترک "دیجیتالی بودن" و

تحلیل نقش سبک های زندگی در نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

0.0

چکیده: موضوع انتخاب های مرتبط با شیوه ی زندگی جوانان ما را با مسئله سبک زندگی مرتبط می کند. به ویژه

ارزش های فرهنگی

0.0

منظور از فرهنگ، در حقيقت همان هويت ملی يک جامعه است که در برگيرنده تمام ارزش ها و قراردادهای اجتماعی

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه

تحلیل گفتمان سیاسی

0.0

علوم به طور کلی و علوم انسانی به طور اخص در یک فرایند دوسویه به ­سوی تخصصی شدن گام برمی ­دارند؛ نخست

اتاق شیشه ای و هنر هشتم زندگی در واقعیت موازی

4.0

اتاق شیشه ای [1] و هنر هشتم [2] زندگی در واقعیت موازی دکتر مهدی مطهرنیا[3] نظریه ی دهکده جهانی مک

دولت پژمرده؛ انسان – دولت با نشاط

0.0

مقدمه شتاب روزافزون انسان در گذار از دهلیزهای هزارتو در توی علم، و فناوری؛ و گذار پی در پی از