تجربه اجتماعی و تخیل اجتماعی

ارسال شده در 2018-12-25
دسته بندیعلمی_تحلیلی
امتیاز
0.0

تجربه اجتماعی (Social experience) به بیان ساده، همه آنچه از بدو تولد در فرایند «اجتماعی شدن» کسب می گردد، گفته می شود. زبان، آداب، نگرش ها، اعتقادات و رفتارهایی که آرام در وجود جای می گیرند، تجربه اجتماعی خوانده می شوند.

تخیل اجتماعی (Social imagination) تصاویر خیالی، آرزوها، رویاها و پندارهایی است که بستر آماده ای در حال حاضر برای تحقق ندارند، ولی می توانند به واقعیت بینجامند. مثال: برادران رایت می خواستند پرواز کنند، در همان زمان ممکن نبود، ولی بالاخره انجام شد.

 

 

آرزوهای جمعی، مطالبات قومی، باورهای ملی، رویاهای شغلی در دسته تخیل اجتماعی قرار دارند. تخیل با دو بال «عقل و خیال» یا «واقعیت و غیر واقعیت» یا «ممکن و ناممکن» شکل می گیرد.

 

 

تخیل منشاء اختراعات، ابتکار و نوآوری است و تجربه منشاء محاسبه، برآورد و امکان سنجی است. هر یک کارکردی مخصوص به خود دارند و فضای عملکرد متفاوتی دارند. اما، اثربخشی (Effectiveness) کارکردی است که با استفاده همزمان از تجربه و تخیل حاصل می شود.

 

 

یکی از دلایل ناکارآمدی سازمان ها در کشورهای جهان سوم همین است. از نیروهای سازمانی به ویژه مدیران خواسته می شود که وظایف را منطبق با تجربه سازمانی انجام دهند. در حالی که افزایش کارآیی و بالا رفتن بهره وری (= اثربخشی) بدون تخیل ممکن نخواهد شد. یعنی مدیران باید غیرممکن هایی (= تخیل) را بپرورانند و بر مبنای تجربه سازمانی اجرا نمایند.   

نظر دهید

امتیاز دهید