توضیح شکلات چی؛ روز هشتم

2,200 تومان

شکلات چی در روز هشتم

 

اگر این سوال را از خودتان می پرسید: چرا بعضی ها از دیگران موفق تر هستند؟

چگونه است که بعضی ها میلیونر می شوند؟

به شما می گوییم مهم ترین عامل موفقیت پول نیست.

این افراد صفات و رفتاری بروز می دهند که می توانند چنین ثروتی را بدست آورند و از آن به خوبی بهره ببرند.

اگر می خواهید مانند آنها باشید

 اولین راه برای رسیدن این است که نگاه جدیدی را آغاز کنید.

چگونه؟

موضوعی است که در این فایل به آن پرداخته شده است.

 

این یک برنامه پر انرژی و شاد آموزشی است

از آموزه های دکتر منیژه نویدنیا

گوینده: مهندس عادل رفیعی