اردشیر آذرخش

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
araz163
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته دکترای تخصصی جامعه شناسی - گرایش گروه های اجتماعی از دانشگاه آزاد - واحد علوم تحقیقات تهران در سال 1394
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

آذرخش

جامعه شناسی - گرایش گروه های اجتماعی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا