دکتر باقر رجبی ویسرودی

عکس کاور خود را تغییر دهید
bagher
عکس کاور خود را تغییر دهید
دكتری جامعه شناسی؛ بررسی مسایل اجتماعی ایران Bagher Rajabi Visroodi
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
اسماعيل باقری

فارغ ااتحصيل جامعه شناسی از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، علاقمند به جامعه شناسی سياسی و بررسی تحولات غرب آسيا بويژه افغانستان و پاكستان، عضو موسسه مطالعات انديشه سازان نور.

دکمه بازگشت به بالا