دکتر کریم خان محمدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
khanmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشیار گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
این کاربر هنوز هیچ شخصی را دنبال نکرده است .
انتشار مقاله در جامعه شناسان جوان
دکمه بازگشت به بالا
بستن