دکتر نظام بهرامی کمیل

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
komeil
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بهرامی کمیل

جامعه شناسی سیاسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا