دکتر منیژه نویدنیا

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
نویدنیا
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است
دکمه بازگشت به بالا