دکتر مینا شیروانی ناغانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
shirvaninaghani
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

شیروانی ناغانی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا