علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای چرا بر توانایی و قدرتمندی مانور می دهد؟

همه دوست دارند از عهده کارها برآیند
همه می خواهند بیشتر و بیشتر به دست آورند
همه درصدد رفتن به قله های موفقیت هستند
همه سعی دارند بازار بزرگی را از آن خود کنند
همه دوست دارند محبوب و مشهور باشند
همه می خواهند هر چه را خواستن، داشته باشند
و ...
همه این موارد پرده از راز بزرگ زندگی جمعی برمی دارد که همانا «قدرت» است.
قدرت و توانایی است که تحقق آرزوها را ممکن می کند
قدرت و توانایی است که دستیابی به خواسته ها را فراهم می کند
قدرت و توانایی است که موانع را از سر راه برمی دارد
قدرت و توانایی است که فرصت ها را هر جا که باشند، کسب می کند
قدرت و توانایی است که به تحمل ناخواسته ها پایان می دهد
قدرت و توانایی است که سُکان امور را بدست می گیرد و آزادی می آفریند
قدرت و توانایی است که سدها و دیوارهای جدایی را می شکند
قدرت و توانایی است که شکوه و جلال منزلت انسان را نمایان می کند
و ...
هر چه در اهمیت، ضرورت، کارکرد، جایگاه ... قدرت و توانایی سخن گفته شود، هنور ناگفته هایی باقی است.
اشتباه نکنید!
قرار نیست جامعه شناس حرفه ای، یکه به میدان آید و از قدرت و توانایی خویش در پایان دادن به مشکلات یا صعود به موفقیت ها بگویید.
قرار است جامعه شناس حرفه ای قدرت و توانایی از دست رفته یا نادیده انگاشته شده «جمع» را آشکار نماید.
جامعه شناس حرفه ای باید نوری بر تاریکی و خاموشی قدرت و توانایی «جمع» باشد.
جامعه شناس حرفه ای با یادآوری، بازیابی، بازسازی، احیا و ایجاد قدرت و توانایی «جمع»، هر آنچه به یغما رفته است را بازستاند و یا هر آنچه باید بشود را به سرانجام برساند.
چگونه چنین کاری ممکن است؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا