headder

ارتباط با اساتید جامعه شناسی

مقالات، کتاب، پادکست های آموزشی و...

بیشتر از دانشگاه یاد بگیرید

پادکست های

شکلات چی

برای حال خوووب

نام اتان را در لیست نویسندگان

قرار دهید

تماس با ما

previous arrow
next arrow
Slider
ppoddc
chch
372ss

مقالات جدید

تازه ترین مقالات منشتر شده در سایت

جامعه ایران در حال گذار

5.0

ایران، دختر جوان و با نشاط، به درختی تنومند و کهنسال تکیه زده بود و فکر می کرد، کاش شاهزاده ای با

عشق کجاست؟

5.0

کسی را نمی توانید پیدا کنید که نسبت به عشق بی تفاوت باشد. همه عشق را دوست دارند و در رویای خویش با

کثرت گرایی؛ عامل یکپارچگی یا جدایی

0.0

دورکیم در کتاب تقسیم کار، پس از پرداختن به علل پیدایش تقسیم کار، در تبیین کارکردی از تقسیم کار،