اساتید

روی عکس کلیک کنید، وارد پروفایل شوید

دکتر غلامعباس توسلی
استاد پیشکسوت
یاد و نامشان گرامی
حوزه: نظریه ها و خانواده
دکتر حمید عبداللهیان
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی تاریخی
دکتر محمد سالار کسرائی
جامعه شناس
پژوهشگاه علوم انسانی
حوزه: جامعه شناسی سیاسی
دکتر ناصر فکوهی
انسان شناسی
دانشگاه تهران
حوزه: انسان شناسی شهری و سیاسی
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
رفاه اجتماعی
دانشگاه علامه
حوزه: برنامه ریزی رفاه
دکتر هادی خانیکی
علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
حوزه: رسانه و ارتباطات
دکتر امیرمسعود امیر مظاهری
جامعه شناس
دانشگاه آزاد تهران مرکزی
حوزه: ارتباطات
دکتر یونس نوربخش
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی فرهنگی و دین
دکتر حسن بشیر
جامعه شناسی ارتباطات بین الملل
دانشگاه امام صادق
حوزه: ارتباطات میان فرهنگی و بین الملل
دکتر عباس محمدی اصل
جامعه شناس
دانشگاه علامه
حوزه: جامعه شناسی جنیسیت
دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
جامعه شناس
دانشگاه آزاد تهران مرکز
حوزه: جامعه شناسی تفسیری و نظری
دکتر اصغر ایزدی جیران
انسان شناسی
دانشگاه تبریز
حوزه: انسان شناسی فرهنگی و پزشکی
دکتر حاتم حسینی
جمعیت شناس
دانشگاه بوعلی سینا
حوزه: مطالعات جمعیت
دکتر کریم خان محمدی
جامعه شناس
دانشگاه باقرالعلوم
حوزه: جامعه شناسی دین
دکتر منیژه نویدنیا
جامعه شناس
مدیر مسئول سایت
حوزه: جامعه شناسی کار و شغل
دکتر سید کمال الدین موسوی
جامعه شناس
دانشگاه کاشان
حوزه: جامعه شناسی جهان مجازی
دکتر احمد بخارایی
جامعه شناس
دانشگاه پیام نورتهران
حوزه: مسائل اجتماعی در ایران
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی انقلاب
دکتر غلامرضا لطیفی
برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه علامه
حوزه: شهر و مسائل شهری
دکتر سیدحسین سراج زاده
جامعه شناس
دانشگاه خوارزمی
حوزه: جامعه شناسی انحرافات
دکتر بهمن باینگانی
جامعه شناس
دانشگاه آزاد سنندج
حوزه: جامعه شناسی خانواده
دکتر مصطفی آب روشن
جامعه شناس
وزارت دفاع
حوزه: جامعه شناسی انحرافات
دکتر رحیم محمدی
جامعه شناس
پژوهشگر آزاد
حوزه: جامعه شناسی ایران
دکتر حسین بهروان
جامعه شناس
دانشگاه فردوسی مشهد
حوزه: جامعه شناسی سازمان ها
دکتر مقصود فراستخواه
جامعه شناس
دانشگاه
حوزه: روش تحقیق کیفی
دکتر محمد توکل
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی علم و تکنولوژی
دکتر حسین پاینده
مطالعات فرهنگی
دانشگاه علامه طباطبائی
حوزه: مطالعات نقد ادبی
دکتر مهرداد عربستانی
انسان شناسی
دانشگاه تهران
حوزه: انسان شناسی فرهنگی

دکمه بازگشت به بالا