خبرنامه علمی

در خبرنامه به معرفی فعالین جامعه شناسی و راه های ارتباطی شان مثل اینستاگرام و… پرداخته شده

معرفی نویسندگان و درج تعداد محدودی مقاله از نویسندگان عزیز

معرفی نشریات و انتشارات

و …

برای حضور در خبرنامه و اطلاع از شرایط به ما ایمیل بزنید:

youngsociologists@yahoo.com

دکمه بازگشت به بالا