خبرنامه علمی

خبرنامه علمی «معرفی» که توسط سایت جامعه شناسان جوان منتشر می شود؛

به «معرفی» نیروهای علمی (استاد، دانشجو …)،

دیدگاه ها و چشم اندازها (نظم گرا …)،

حوزه ها (جامعه شناسی پزشکی …)،

روش ها و شیوه ها (مشارکتی …)،

سازمان های علمی (انجمن …)، و غیره در جامعه شناسی اختصاص دارد.

اولین خبرنامه علمی «معرفی» در نوروز 1400 منتشر گردید که به معرفی فعالین جامعه شناس در ایران و راه های ارتباطی شان مثل اینستاگرام و … پرداخته شد. همچنین سخنان برخی جامعه شناسان و معرفی … که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

برای حضور در خبرنامه و اطلاع از شرایط ایمیل بزنید:

youngsociologists@yahoo.com

دکمه بازگشت به بالا