اساتید صفحه سوم

روی عکس کلیک کنید، وارد پروفایل شوید

دکتر محمد گنجی
جامعه شناس
دانشگاه کاشان
حوزه: هویت
دکتر حسین کچوئیان
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: نطریه های کلان
دکتر محمد مظلوم خراسانی
جامعه شناس
دانشگاه فردویس مشهد
حوزه: جامعه شناسی انقلاب
دکتر امیر رضایی پناه
علوم سیاسی
دانشگاه
حوزه: جامعه شناسی سیاسی
دکتر کامل دلپسند
جامعه شناس
دانشگاه
حوزه: جامعه شناسی ارتباطات
دکتر بهرنگ صدیقی
جامعه شناس
دانشگاه آزاد رودهن
حوزه: قومیت
دکتر محسن نیازی
جامعه شناس
دانشگاه کاشان
حوزه: مطالعات فرهنگ
دکتر پویا علاالدینی
برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی شهری
دکتر خدیجه اسدی
جمعیت شناس
دانشگاه سیستان و بلوچستان
حوزه: مطالعات جمعیت
دکتر ولی اله رستمعلی زاده
جامعه شناس
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حوزه: جامعه شناسی روستایی
دکتر آرمان حیدری
جامعه شناس
دانشگاه یاسوج
حوزه: هویت ملی و قومی
دکتر مریم مختاری
جامعه شناس
دانشگاه یاسوج
حوزه: مسائل اجتماعی
دکتر حسین مفتخری
تاریخ شناس
دانشگاه خوارزمی
حوزه: جامعه شناسی تاریخی
دکتر سیروس احمدی
جامعه شناس
دانشگاه یاسوج
حوزه: جامعه شناسی توسعه
دکتر سلیمان پاک سرشت
جامعه شناس
دانشگاه بوعلی سینا
حوزه: روش شناسی
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
جامعه شناس
دانشگاه تبریز
حوزه: سرمایه اجتماعی
دکتر اعظم آهنگر سله بنی
جامعه شناس
موسسه مطالعات
حوزه: جامعه شناسی زنان
دکتر حمید سجادی
جامعه شناس سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی
حوزه: نواندیشی دینی
دکتر کمال کوهی
جامعه شناس
دانشگاه تبریز
حوزه: جامعه شناسی جوانان
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: مطالعات منطقه ای
دکتر شفیعه قدرتی
حمعیت شناس
دانشگاه حکیم سبزواری
حوزه: مطالعات جمعیت
دکتر کرم حبیب پور گتابی
جامعه شناس
دانشگاه خوارزمی
حوزه: ارزیابی تاثیرات اجتماعی
دکتر فردین قریشی
روابط بین الملل
دانشگاه تهران
حوزه: جهانی شدن
دکتر جبار رحمانی
مردم شناس
پژوهشکده مطالعات فرهنگی
حوزه: انسان شناسی آموزش عالی
دکتر فرهاد نصرتی نژاد
جامعه شناس
دانشگاه علوم بهزیستی
حوزه: جامعه شناسی سیاسی
دکتر سید محمدحسین جوادی
مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم بهزیستی
حوزه: مددکاری
دکتر احمد نادری
انسان شناسی
دانشگاه تهران
حوزه: انسان شناسی سیاسی
دکتر اصغر میرفردی
جامعه شناس
دانشگاه شیراز
حوزه: مطالعات فرهنگی

دکمه بازگشت به بالا