مقالات جامعه شناس حرفه ای چیه؟ واسه چیه؟ چی کار می کنه؟

تابستان 1399 در سایت جامعه شناسان جوان، مقالات جامعه شناس حرفه ای به قلم دکتر منیژه نویدنیا منتشر شد.

برای این که سوالاتی مانند «این مقالات چی هستند؟»، «واسه کی هستند؟»، «واسه چی هستند؟» جواب داده بشه، از اینجا شروع کنیم که:

مقالات جامعه شناس حرفه ای 2

جامعه شناسی و به تبع آن جامعه شناس به هر یک از:

بخش های جامعه (جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی سیاسی …)،

نقش های اجتماعی (کارفرما، کارمند …)،

گروه ها (خانواده، گروه قومی …)،

فضاهای عمومی (پارک، نمایشگاه …)

موقعیت های اجتماعی (اداره، دانشگاه …)

تعاملات جمعی (جنبش ها، عبادات …)

ابزارهای تعاملی (روزنامه، تلویزیون …) و …

نگاهی دارد و نظریات و چشم اندازهای قابل توجه و ارزشمندی را ارائه کرده است که پشتوانه لازم برای هر اقدام و عمل جامعه شناسانه است.

چامعه شناس

این توشه پربار نظریات، مکاتب، تحقیقات، انتقادات و … که «آموزه های جامعه شناسی» به آن اطلاق می شود، چراغ راهی است که دانش آموخته جامعه شناسی را به سر منزل مقصود که «جامعه شناس شدن» است، هدایت و راهنمایی می کند.

اما، برای ورود به عرصه «کار و شغل» نیازمند تبحر و مهارت در استفاده از آموزه های جامعه شناسی هستیم که بتوانیم در هر یک از سازمان ها، ادارات، کارخانجات، شرکت ها و غیره، جایگاه شغلی مشخص و معین را داشته باشیم.

جامعه شناس در مدرسه

جامعه شناس در کارخانه

جامعه شناس در تولید اسباب بازی

جامعه شناس در صنعت پوشاک

و …

چه حرفه؟ چه کار؟ چه شغلی؟ را به عهده می گیرد؟

سوالاتی است که در «مقالات جامعه شناس حرفه ای» به آن ها پرداخته شده است و خواننده را برای ورود به «بازار کار» آماده و مجهز می نماید.

ساز و کار جامعه شناسی

زمان آن فرا رسیده است که جامعه شناس از دانشگاه و آموزش، تحقیق و مراکز پژوهشی به «میدان زندگی» بیایید، نه برای تحقیق و نه برای نقد و کنکاش، نه برای آموزش و تدریس، بلکه به عنوان یک حرفه و شغل در کنار سایر مشاغل به خدمت بپردازد.

«مقالات جامعه شناس حرفه ای» در راستای این هدف هستند که چشم انداز «حرفه» و شغل برای جامعه شناس را پیش روی خواننده می گذارند و گویای چرایی و چگونگی «حرفه» و شغل جامعه شناس هستند.

جامعه شناس شوید

در ضرورت این امر، تنها به این نکته اشاره می رود؛ جامعه شناس که به تحقیق و بررسی علل و دلایل «بیکاری» می پردازد، خود نمی تواند بیکار باشد، همچون پزشک که بیمار نمی ماند یا دندانپزشک که از عهده رنج دندان درد خود برمی آید.

دکمه بازگشت به بالا