عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز و قم، رییس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی
تحلیل‌گر مسائل سیاسی و آینده‌پژوه سیاسی اجتماعی
ایمیل: [email protected]

5 مقالات توسط دکتر مهدی مطهرنیا

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه

اتاق شیشه ای و هنر هشتم زندگی در واقعیت موازی

4.0

اتاق شیشه ای [1] و هنر هشتم [2] زندگی در واقعیت موازی دکتر مهدی مطهرنیا[3] نظریه ی دهکده جهانی مک

آینده قدرت

0.0

به راستی قدرت چیست؟ آیا می‌توان تعریفی جامع و بنیادین برای آن بیان کرد تا با دست‌یابی به آن بتوانیم

رساله ای در باب آینده آزاد اندیشی

0.0

بارها و بارها بوده است که آزادی را زیباترین واژگان آسمانی دیده‌ام. آزادی در زمین، زندانی زمانه ی

دولت پژمرده؛ انسان – دولت با نشاط

0.0

مقدمه شتاب روزافزون انسان در گذار از دهلیزهای هزارتو در توی علم، و فناوری؛ و گذار پی در پی از