دکتر مهدی مطهرنیا

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
motaharnia
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و تهران شمال، دکترای تخصصی آینده پژوهی اجتماعی – فرهنگی و فناوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

مطهرنیا

آینده پژوهی اجتماعی – فرهنگی و فناوری

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا