دکتر سلمان سفیدچیان

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
sefidchian
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه علامه طباطبایی، معاون منابع انسانی نیان الکترونیک و مشاور حوزه سازمان و مدیریت
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

سفیدچیان

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا