آشنایی با مدیرمسئول

آشنایی با مدیر مسئول

دکتر منیژه نویدنیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی موسس این وب سایت است.

او بیش از 20 سال به امر تدریس و تحقیق در حوزه جامعه شناسی مشغول است.

پایان نامه دکتری وی با عنوان بررسی ابعاد امنیت اجتماعی در خانواده و کتاب امنیت اجتماعی دو کار منحصر به فرد او در حوزه جامعه شناسی امنیت در ایران است.

نظریه پرداز در حوزه امنیت اجتماعی و از پیشکسوتان این حوزه می باشد.

برای آشنایی با برخی فعالیت های او در این زمینه به سایت امنیت اجتماعی مراجعه نمایید.

او در کارنامه خود همکاری با مراکز تحقیقات مختلف، سایت ها، روزنامه ها و مجلات را نیز دارد  که به اندکی از این فعالیت ها اشاره می شود:

اصول مندرج در اجلاس سران جنبش عدم تعهد

دانشگاه؛ محیط امن یا پرخطر

 Security and Protests against Insulting Film

* تاثیر علم پزشکی بر جهان بینی اجتماعی، تهران: شهر قانون، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393، ص122- 119.

* نیازسنجی تحقیقات، تهران: فصلنامه نظم و امنیت، سازمان تحقیقات و پژوهشهای ناجا، سال دوم، شماره اول، بهار 1384.

*  کار به مثابه کنش اجتماعی، تهران: مجله کار و جامعه، سال هفتم، شماره 38، خرداد 1380.

* موفقیت: یافتن خویش در آینه دل، به دیده عقل است، تهران: مجله موفقیت، سال دوم، شماره 21، خرداد 1379.

صرف نظر از تدریس و مطالعه در حوزه جامعه شناسی، دل مشغولی های سال های اخیر در کانال تلگرامی جامعه شناسان جوان شکل گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا