علمی پژوهشی

اصول کار جامعه شناس حرفه ای (قسمت دوم)؛ نظم اجتماعی

لازم است به اهمیت نظم اجتماعی و همچنین به «نظام» یا سیستم اشاره کنیم.
نظام چیزی نیست جزء مجموعه ای که از نظم برخوردار است. وقتی از نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... صحبت می شود درواقع، منظور رابطه ثابت و پایدار بین اجزای آن مجموعه است که نظم خوانده می شود.
چرا نظم اهمیت دارد؟ چون حیات یا وجود به آن وابسته است.
اگر لحظه ای خورشید از نظم کیهانی خارج شود!
اگر فقط ثانیه ای نظم طبیعت مختل گردد!
چه بر سر زمین و ساکنان آن که ما آدمیان هستیم، خواهد آمد؟
آیا می توان به حیات بر روی زمین امیدوار بود؟ مگر نظم دوباره مستقر شود.
نظم مانند سلامتی است، معمولاً زمانی که با اختلال (یا بیماری)، مواجه می شویم به ضرورت حضورش واقف می گردیم.
زندگی بدون سلامتی سخت و دشوار یا گاهی غیرممکن است. انسان در وقت سلامت بدون مهابا راه می رود و سخن می گوید ... اما در زمان بیماری، انجام همین امور به ظاهر ساده نیز، با اما و اگرهای زیادی روبروست.
به همین قیاس، بدون نظم زندگی آشفته است، دستیابی به اهداف نامحتمل و زندگی تلخ و ناهموار است. بدون نظم، آدمی در برآوردن نیازهای اولیه با چالش های زیادی باید دست و پنجه نرم کند، چه برسد به سایر نیازها و دیدن روی خوش زندگی!1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا