علمی تحلیلی

امنیت شغلی جامعه شناس حرفه ای

یکی از نگرانی های رایج امروزی برخورداری از امنیت شغلی است.
این نگرانی روز به روز بیشتر شده است، چون با اخبار تعدیل نیرو و کوچک شدن سازمان ها، به عنوان یک رویکرد لازم در دنیای کار و شغل مواجه هستیم.
در این راستا، جامعه شناس نیز مستثنی نیست و امنیت شغلی را مدنظر دارد.
اما، براستی امنیت شغلی به چه معناست؟
آنچه معمولاً به امنیت شغلی تلقی می شود، اطمینان به کار دایمی از زمان استخدام تا زمان بازنشستگی است. یعنی فرد پس از استخدام خاطرجمع است تا آخر ماندگارست و می تواند به کارش ادامه دهد.
اما، امنیت شغلی معنای دیگری را نیز در برمی گیرد و آن عبارت است از:
اطمینان از یافتن شغل، قطعیت و حتمیت از شغل داشتن، کسب درآمد کردن و بهره مندی از مزایای شغلی.
در این معنا، مدت زمان و استخدام شدن ملاک نیست، بلکه برخورداری از شغل و منزلت شغلی در میان است.
حالا، جامعه شناس حرفه ای به کدام امنیت شغلی نظر دارد و چرا؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا