علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای بیشتر سروکارش با چیست؟

جامعه شناسی به دنبال رهایی و خلاصی از آسیب ها و ناهنجارهای است که سامانه زندگی جمعی را به ورطه سختی، درد و رنج می کشانند.
جامعه شناسی به آزادی از محدودیت ها، موانع، تنگناها، کم و کاستی ها نظر دارد.
جامعه شناسی برای حل و فصل نابرابری، فقر، بیکاری، بی مهری و بی عشقی تلاش می کند.
جامعه شناسی اشکال مختلف خشونت و پرخاشگری چون جنگ، درگیری، زندان و مجازات را برملا می کند.
جامعه شناسی از بیماری ها، بی غذایی، بی پناهی پرده برمی دارد.
و ...
به این قیاس، جامعه شناس باید همت به حل مسائل و مشکلات اجتماعی کند.
جامعه شناس باید تلاش بر پایان دادن به دردها و رنج ها داشته باشد.
جامعه شناس باید سعی در برطرف کردن سختی ها و ناملایمات کند.
در این روال، شاید چیزی کم باشد!
شاید چیزی فراموش شده باشد!
شاید چیزی از دست رفته باشد!
دقیقاً، همین طور است و جامعه شناس حرفه ای به آن نظر دارد و به تلاش برای آن مشغول است.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا