علمی پژوهشی

محور اصلی کار جامعه شناس حرفه ای چیست؟

جامعه شناسی به دنیای بزرگ زندگی جمعی نظر دارد و از اینرو، جامعه شناس با تنوع زیادی از موضوعات روبروست که تشخیص اصلی و فرع آن نیازمند سال ها تجربه علمی و تبحر تحقیقاتی است.
اما، نگران نباشید ما قصد داریم محور کار جامعه شناس حرفه ای را به شما نشان دهیم.
محور کار درواقع، چیزی جدا از محور اصلی موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی نیست.
هر آنچه در محور مطالعات جامعه شناسی قرار دارد، همان نیز محور کار جامعه شناس حرفه ای است.
اشتباه نکنید!
جملات سوالی به ترتیب اهمیت نیستند، بلکه به ترتیب مراحلی مرتب شده اند که جامعه شناس را به انجام کار اصلی و نقش کلیدی در ایفای وظیفه می رسانند.
بله، درست حدس زدید.
گاهی چنان مراحل اول و دوم با طول و تفسیر انجام می گیرند که قبل پرداختن به مرحله اصلی، زمان به پایان رسیده است و باید جامعه شناس نتایج کار و پروسه برنامه سازی را اعلام کند.
و این اعلام چیزی جز فهرستی از بودها و نبودها نیست که چه بسا دست اندرکاران به دلیل اِشراف به کار، سازمان، اوضاع و شرایط خویش بهتر و کامل تر به آن واقف باشند.
اینجاست که تشخیص محور اصلی کار، نشان از حرفه ای بودن جامعه شناس خواهد داشت. 1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا