علمی پژوهشی

موفقیت جامعه شناس حرفه ای (قسمت دوم)؛ مدیریت عاطفی به جای مدیریت فکری

مدیریت جنبه های گوناگون دارد که در هر یک از این سری مقالات به یکی از آنها پرداخته شده است.
مدیریت عاطفی معمولاً به دو منظور لازم و ضروری است:
1- از بروز ناگهانی و فورانی احساسات جلوگیری کرد تا موجب صدمات و زیان نشوند
2- استفاده بهینه از نیروی هیجانات جهت رسیدن به قله های موفقیت و دستیابی به اهداف
نکته مهم مدیریت عاطفی در مورد سوم است که عبارت است از:
3- برخورداری از طعم مطلوب و نمک زندگی
اگر ادویه ها را از غذاها حذف کنیم، طعم و مزه ندارند و لذت غذا حس نمی شوند، به خصوص نمک غذا.
هر چقدر غذا مغذی و با بهترین مواد طبخ شده باشد، وقتی نمک یا ادویه ها فراموش شده باشند، غذا خوشمزه نیست.

همین امر، در مورد زندگی جمعی نیز صادق است.
صرف نظر از همه کارکردهای دیگر عواطف، آنها طعم دهنده هستند و موجب لذت و خوشمزگی می باشند و یا بالعکس.
طعم دهنده ها (چه در غذا، و چه در زندگی در مورد عواطف) باید با دقت انتخاب شوند و میزان آنها، چگونگی استفاده از آنها ... همه باید رعایت شود تا لذت و رضایت حاصل شود.
کمی غفلت در استفاده آنها، نه تنها خوشمزگی و لذت را از بین می برد که باعث خرابی و غیرقابل استفاده شدن می شوند.
تصورش ساده است؛ وقتی نمک غذا خیلی زیاد باشد، دیگر نمی توان غذا را خورد!!
عواطف هم همین هستند!!
باید باشند، اما به اندازه لازم
باید باشند، اما در جای لازم
باید باشند، اما به نوع لازم

مدیریت عاطفی همین است.
- کنترل و نظارت عواطف، احساسات و هیجانات است تا در جای مناسب، به شیوه مناسب و به میزان مناسب بروز یابند.
- پردازش دقیق و سنجش حسابگرانه عواطف، احساسات و هیجانات است تا لذت، زیبایی و نشاط زندگی را هویدا کنند.
- ارزیابی و برآورد کم و کیف عواطف، احساسات و هیجانات است تا از تخریب و نابودی نیروهای وجودی افراد و گروه ها جلوگیری شود.
با این حساب، مدیریت عاطفی از اهمیت زیادی برخوردارست، اما نه بیش از مدیریت افکار و اندیشه ها.
اندیشه ها و تفکرات سازنده و آفریننده همه آنچه در زندگی مادی پدیدار می گردند، هستند.
زندگی و انسان از اندیشه آغاز می شود و اندیشه سُکان دار هدایت جامعه و امور انسانی است.
چرا جامعه شناس حرفه ای از مدیریت اندیشه ها می گذرد و مدیریت عواطف را محور قرار می دهد؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا