علمی پژوهشی

چم و خم کار جامعه شناسی حرفه ای این است که ….

هر کاری دارای اصول و قواعدی است که برای به انجام رساندن باید به اجرا درآید.
اما، همیشه گفته اند که کارها چم و خم دارد و منظور این است که بسیاری از گره ها به دست یک اصل یا قاعده باز می شود.
این امر در مورد کار جامعه شناس نیز صادق است و جامعه شناس حرفه ای به این اصل آگاه است.
جامعه شناس حرفه ای به این امر واقف است که:
می تواند برای موضوعی در سطح خُرد فراخوانده شود مانند گروه دوستان، گروه اولیه در کار و ...
برای امری در سطح میانه باشد مانند گروه های قومی، گروه های شغلی یا دینی و ...
یا در سطح کلان جوامع چون کشور ایران یا تعاملات ایران با به طور فرض ژاپن و ...
امری آشکار است که سطح کار در هر یک با دیگری متفاوت است و اصول و قواعد خاص خود را دارد.
اما، جامعه شناسی در دو سطح عام و خاص به امور می پردازد.
بنابراین، باید چم و خم را در سطح عام و عمومی جستجو نماید.
این چم و خم یا «اصل و قاعده» چه هست؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا