مطلب علمی را به قلم خودتان بنویسید!

*آیا از نوشتن در قالب های تکراری خسته شده اید و می خواهید نوشتن شما، عملی خلاقانه و آفرینش در نوع خودتان و به سبک خودتان باشد؟

* آیا می خواهید با شیوه نگارش خویش به جامعه علمی معرفی شوید؟

* آیا دوست دارید آن طور که می پسندید، بنویسید؟

* آیا می خواهید کلمات را به سلیقه خویش برای انتفال تجربیات علمی به کار بگیرید؟

* یا می خواهید از کسانی که در نوشتن مهارت دارند، الگوبرداری دارید و در دسترس شما باشند؟

کتاب و چای

در سایت جامعه شناسان جوان همه چیز ممکن شده است.

اینجا تجربه نوشتن در اختیار شماست و سایت جامعه شناسان جوان همگام و همراه شماست تا به اندازه ای که می نویسید، نتیجه بگیرید و رشد کنید.

انتشار مقاله در جامعه شناسان جوان
دکمه بازگشت به بالا
بستن