علمی پژوهشی

آسان، اما مهم و ضروری، حتی بیشتر، حیاتی در کار جامعه شناس حرفه ای

در مقالات دیگری نیز به این موضوع پرداخته شد که کار جامعه شناس برای بسیاری از افراد و گروه ها در هاله ای از ابهام قرار دارد و افراد و گروه ها نمی دانند که چه کاری از دست جامعه شناس برمی آید؟
بنابراین، برخورد اول و برقراری ارتباط اولیه برای جامعه شناس بیش از دیگر متخصصان حائزاهمیت است.
زیرا، صرف معرفی به عنوان جامعه شناس کفایت نمی کند و لازم است توضیحی بر چگونگی کار نیز داده شود.
در این راستا، طبیعتاً سخن گفتن از آموزه های جامعه شناسی و شرح و بسط آن، جز افزودن به سردرگمی و ابهام، پیامد دیگری به دنبال ندارد.
بنابراین؛ جامعه شناس حرفه ای برای افراد و «جمع» در همان ارتباط اول، «تجربه ای» از کار جامعه شناسانه ایجاد می کند.
تجربه ای شیرین و موثر که نه تنها ضرورت کار جامعه شناس را اثبات می نماید که چنان دقیق و مدبرانه است که در جان آنها نفوذ می کند و به عنوان یادگاری گرانبها از ارتباط با جامعه شناس، در ذهن باقی بماند.
شاید به این فکر باشید که باید به دنبال آزمایشگاه و خرید وسایل آزمایشگاه باشید تا تجربه را به اجرا بگذارید.
البته از وجهی درست است و از وجه دیگر می دانید که آزمایشگاه جامعه شناس، همان زندگی جمعی است که در جریان است.
جامعه شناس حرفه ای؛ همان «جمع» و محیط جمعی را آزمایشگاه قرار می دهد و تجربه آزمایش را در جلوی چشمان همه حاضران فراهم می کند.
جامعه شناس حرفه ای؛ اوضاع و شرایط «جمع» را به هم نمی زند، بلکه همان که هست را آزمایشگاه می کند تا تجربه موثر را پدید آورد.
جامعه شناس حرفه ای؛ در همان حال و هوایی «جمع» و از همان حال و هوای «جمع»، آزمایشگاه را شکل می دهد و تجربه شیرین را می آفریند.
چطور؟ و چگونه؟
سوالی است که در ادامه این مطلب به آن پاسخ داده شده است.
بخوانید و اولین باشید که به تجربه شیرین از کار جامعه شناس حرفه ای دست می یابید.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا