علمی پژوهشی

الگوسازی یکی از شیوه های مورد استفاده جامعه شناس حرفه ای است

برای این که به عنوان فردی حرفه ای در جامعه شناسی مشغول به کار شویم، لازم است از چند و چون جامعه شناسی به خوبی آگاه باشیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
درواقع، موفقیت حرفه ای به چگونگی استفاده از مفروضات جامعه شناسی دارد.
به این ترتیب که از آموزه های جامعه شناسی الگو و مدل ساخت که با انداختن آن بر موضوع، بتوان کجی ها و راستی های آن را تشخیص داد و سامانه کارکردی لازم را فراهم آورد.
کار خیاط یا طراح، به توضیح این نوع عملکرد کمک می نماید.
فرد خیاط؛ پس از اندازه و ورانداز هیکل شخص، شروع به کشیدن الگو برای برش پارچه می کند و طبق الگو دوخت و دوز را به پیش می برد.
ساختن الگو، یکی از شیوه هایی است که به کار جامعه شناس نیز می آید.
اما، ساختن الگو باید بر معیار و ملاک هایی استوار گردد که نه تنها امکان شناخت «سوژه» را میسر نماید که این اطمینان را ایجاد نماید که می توان خواسته و نیازی که طلب شده است را به دست آورد.
اینک لازم است که با توجه به رئوس اصلی موضوعی که جامعه شناسی در «جمع» به آنها می پردازد، به ملاک هایی برای ساختن الگو دست یافت.
جامعه شناس با به دست داشتن معیارها می تواند هم شرایط فعلی «جمع» را به نمایش بگذارد و هم آنچه را «جمع» به آن دست می آورد را نشان دهد.
معیارها را می توان به «علایم راه» تشبیه کرد که اطمینان از درستی راه و رسیدن به مقصد را فراهم می کنند.
مسلم است، ساختن الگویی با استفاده از این معیارها، می تواند تضمین کار جامعه شناس و خاطر جمعی از وعده های او باشد.
به این منظور، در این مقاله به توضیح موضوع جامعه شناسی پرداخته شده است که می تواند مبنایی برای تعیین معیارهای الگوسازی باشد.
سپس راهنمایی های لازم برای ساختن الگو بیان شده است که به طور عیان موجب چیرگی و زبدگی جامعه شناس در کار و حرفه اش می شود.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا