علمی پژوهشی

اولین سوالی که جامعه شناس حرفه ای می پرسد

جامعه شناس به محیط های گوناگون برای یاری و حل مسئله دعوت می شود.
از خانواده ها گرفته تا مدارس،
از کارخانه ها تا شرکت های بزرگ و کوچک،
از موسسات خیریه تا مجتمع های تجاری و ...
روشن است که هر یک از این محیط ها دارای سازوکارهای مخصوص به خود هستند و لازم است دقیق و ریزبینی به جزئیات آنها پرداخته شود.
اما، در بدو امر که جامعه شناس به آنجا می رود و می خواهد تبحر و مهارت خود را نشان دهد که از پس آنچه می خواهند، برخواهد آمد، از کجا شروع کند؟
می دانید که توضیح مسئله همیشه برای افراد و گروه های درخواست کننده، نه تنها آسان نیست که در بسیاری موارد تلخ و خسته کننده است.
می دانید که توضیحات برای فرد ناشناس صرف ناشناس بودن، بار روحی و روانی دارد
می دانید که شرح موضوع گاهی چنان رنج آور است که از ادامه آن خودداری می شود
می دانید که در بسیاری مواقع اصلاً وقت زیادی در اختیار نیست که ساعت ها پیرامون موضوع صحبت و گفتگو شود
و ...
خوب، اینجاست که پرسیدن سوال کلیدی بسیار اهمیت پیدا می کند.
از چه سوال و پرسش کلیدی آغاز کنید که بلافاصله چشم اندازی از شرایط به دستش آید؟
سوال و پرسش چه باشد که بی درنگ بتواند ضرورت ورود جامعه شناس را به مسئله نشان دهد؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا