علمی پژوهشی

برنامه ریزی به شیوه فالوده بستنی؛ قابل توجه جامعه شناس حرفه ای

تصور کنید چه کسی می تواند پیشنهاد فالوده بستنی را در گرمای شدید تابستان رد کند!
در تابستان، فشار گرما به کارها اضافه می شود و افراد را زودتر خسته و کلافه می کند.
صرف فالوده بستنی می تواند فراغتی باشد که فرد تجدید قوا کند، آن هم با یک خوردنی سرد و شیرین!
دقیقاً می توان از چنین حربه ای در هر اداره، سازمان یا موسسه استفاده کرد.
تعجب نکنید!
هیچ کس پیشنهاد فالوده بستنی را رد نمی کند! اما، ممکن است یکی از آنها را بخواهد!
بله، افرادی پیدا می شوند که مخلوط فالوده و بستنی نمی خواهند. ولی یا بستنی یا فالوده را چطور؟
حتماً یکی از آن دو با موافقت روبرو می شود.
این همان سبک برنامه ریزی است که جامعه شناس حرفه ای می تواند به کار گیرد.
«در نظر داشتن تمام سنجه ها»
- صرفاً یادگیری و آموزش کافی نیست و باید کنترل های اجتماعی نیز به کار گرفته شوند.
- صرفاً اختیار و انتخاب کافی نیست و باید اجبار و اضطرار نیز به حساب آید.
- صرفاً قوانین کافی نیستند و باید عرف و آداب نیز مورد توجه باشند.
- صرفاً تمرکز و پایداری کافی نیست و باید سیالات و انعطاف نیز در نظر آورد.
- صرفاً وجه مادی کافی نیست و امور معنوی نیز ضرورت دارند.
- صرفاً عقل و استدلال کافی نیست و احساس و عواطف نیز باید باشند.
و ...
درواقع، دوگانگی که در تحلیل امور زندگی به کار گرفته شده اند، در حقیقت امور جدایی ناپذیر هستند.
در بسیار مواقع از این دوگانگی ها به عنوان «تضاد»، تعارض و تناقض نیز یاد شده است.
جامعه شناس حرفه ای با در نظر داشتن این دوگانگی ها به شیوه فالوده بستنی عمل می کند
یعنی؛ دوگانگی شیرین و گوارا
دوگانگی دوست داشتنی
دوگانگی دلنشین و توام با لذت1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا