علمی پژوهشی

تمرین جامعه شناسی (شماره نهم)؛ بازی ها

در مقاله «ابزار دست جامعه شناس حرفه ای برای حل مسائل اجتماعی» به چرایی و چگونگی «بازی ها» به عنوان یک ابزار کارآمد پرداخته شده است و جهت مطالعه شما را به آن مقاله ارجاع می دهیم.
در اینجا، قصد تمرین نحوه ساخت و طراحی بازی است که جامعه شناس را به کنترل شرایط و تعیین جهت امور مسلط می کند.
امری مسلم است که برای حل مسئله یا دستیابی به خواسته ای لازم است ابتدا کنترل شرایط را به دست گرفت و سپس امور را به سمت و سوی موردنظر هدایت کرد.
همچنانکه به طور مثال، کودکی که گریه می کند اول باید او را آرام کرد تا سپس بتوان خواسته او را دانست و به انجام رساند.
از اینرو، از «بازی» نیز به عنوان «ابزار» برای هر دو مرحله باید استفاده کرد.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا