خلاق و ابداعی

تمرین جامعه شناسی (شماره پنج)؛ ارتباط و گفتگو

امروزه برای کسی جای شک نیست که ارتباط و گفتگو بنیان و اساس زندگی جمعی را تشکیل می دهد.
شاید همین ابتدای امر برای کسی این سوال پیش آید که مگر در گذشته چیزی جز «ارتباط» در اولویت بود؟
واقعیت آن است که آنچه امروزه به عنوان «ارتباط» موردنظر است با گذشته متفاوت است، والا همیشه و همه امور با «ارتباط و گفتگو» پیوند می خورند و با کم و کیف «ارتباط» تعیین و سامان می گیرند.
ارتباطات امروزی دو شکل غالب دارند:1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا