علمی پژوهشی

تولید اجتماعی چیست؟ و جامعه شناس حرفه ای چگونه به آن می رسد؟

زندگی با تولید درآمیخته است و انسان از بدو پیدایش تاکنون به تولید مشغول است. این روند همچنان نیز ادامه خواهد داشت و هیچ گاه چرخه تولید از حرکت نمی ایستد.
همچنان که نیازها وجود دارند و تامین نیازی به منزله پایان گرفتن آن نیست، تولیدات نیز چنین هستند.
نیازها تمام شدنی نیستند و به همین دلیل نیز تولیدات مستمر ادامه می یابند.
لذا، نه تنها در نقش و ضرورت تولیدات جای شک و ابهامی نیست که در کوشش و تلاش مضاعف برای تولیدات بیشتر نیز جای سوالی وجود ندارد.
از یک شامپو گرفته تا تکنولوژی های پیشرفته پزشکی
از تهیه به ظاهر ساده نان تا رسانه های جمعی نوین
از تولید یک لباس کودک تا شیوه های آموزشی مدرن
همه و همه گونه های مختلفی از تولید هستند که خوشبختی، سعادت، رضایت، آسایش آدمی و زندگی جمعی را فراهم می کنند.
در این راستا، تولیدات اجتماعی نیز مورد توجه هستند.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا