علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای و تکنیک ارزشمندی

ارزش محور زندگی است و تموج احساسات و عواطف زیبا و دلنشین را به همراه دارد.
ارزش های اخلاقی
ارزش های انسانی
ارزش های دینی
ارزش های قومی
و ...
هر کدام در گوشه و کناری از زندگی نقش آفرینی دارند و معنابخشی را در سه رکن اصلی زندگی شکل می دهند.
1- انگیزه
2- اشتیاق
3- تلاش
امری آشکارست که داشتن انگیزه، برخورداری از شور و اشتیاق، و تلاش و کوشش موجب رسیدن به خواسته و کسب هدف می شوند.
چرا که انگیزه باعث می شود موانع و محدودیت ها را پشت سر گذاشت.
شور و اشتیاق نیروی و انرژی مسرت بخش را برای گام برداشتن مهیا می کنند.
تلاش و کوشش نیز تاب آوری و تحمل را در راه رسیدن به مقصد فراهم می نمایند.
در اینجا، از تعبیر پشت صحنه اروین گافمن می توان یاد کرد.
زیرا، انگیزه، اشتیاق و تلاش از جمله چیزهایی است که بازیگری در روی صحنه را به سرانجام می رسانند.
به همین اعتبارست که همه افراد دوست دارند ارزشمند باشند.
چون
چون
چون
ارزشمندی حکایتی از انگیزه ای بس سزاوار و شایسته است.
ارزشمندی حکایتی از شور و اشتیاق سوزان برای به سرانجام رساندن است.
ارزشمندی حکایتی از تلاش و کوشش است که هر کسی از عهده اش برنمی آید.
بنابراین، لازم است که از ارزشمندی به عنوان یک تکنیک استفاده نمود تا معنابخشی را در کار و زندگی سروسامان داد، آنچه جامعه شناس حرفه ای در نظر دارد.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا