علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای چگونه تحرک می آفریند؟ (قسمت دوم)؛ گروه مرجع

باید توجه داشت که ارزش ها به اشکال گوناگون در زندگی جمعی و «جمع» ظهور و بروز دارند که آرمان ها یکی از آنها بودند که در قسمت اول به آن پرداخته شد.
در این مقاله، به نقش مهم دیگری از ارزش ها پرداخته شده است که عبارت است از: ارزش ها «مرجعیت» را به میدان می آورد.
برابری طبقاتی توسط کارگران به باور مارکس قابل تحقق است
برابری زنان و مردان توسط نابودی نظام مردسالاری به باور فمینیسم ها فراهم می شود
رستگاری و نجات انسان ها توسط روحانیت انجام می گیرد
آزادی و رهایی توسط توده زدایی دست یافتنی است
آگاهی راستین توسط روشنفکران ممکن می شود
و ...
چنان که از مثال ها برمی آید، افراد یا گروه هایی لازم هستند تا «جمع» به آرمان ها برسد. این افراد یا گروه ها را «مرجع» می گویند.
گروه مرجع می تواند از وجاهت و برتری خاصی برخوردار باشد مانند رهبران دینی، یا صرف قادر بودن به انجام اموری مورد توجه باشد مانند ورزشکاران یا هنرمندان.
گروه های مرجع از تنوع زیادی برخوردار هستند و می تواند به تعداد حوزه های گوناگون زندگی جمعی گسترده باشد.
افراد و گروه های متعلق به اعتقادات، علم و دانش، هنر، کسب و کار، ... هر یک می توانند گروه مرجع برای «جمع» باشند و هم چنین والدین و دوستان.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا