علمی توصیفی

خیر جمعی

ادبیات سرمایه اجتماعی شامل تعاریف متعددی از خیر همگانی است.

خیر جمعی[1] همسایه های همتا برای کنترل اجتماعی غیررسمی یا تاثیرات فردی است.

خیر همگانی ریشه در جامعه شناسی و تعاریف زیادی که اعضای موفق گروه اعتقاد به توانایی و ظرفیت برای جمع آوری اَعمال مؤثر را ایجاد می کند، دارد

این مفهوم ترکیبی از اعتقاد متقابل، انسجام و ارزش های مشترک بین اعضای اجتماع (انسجام اجتماعی) و انتظارات مشترک برای کنش های اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف جمعی (کنترل اجتماعی غیررسمی) است.

به خیر یا همان ثمربخشی می توان به صورت یک مفهوم فرهنگی نگریست و سنجش آن از طریق انتظار مشترک اعضای گروه در مورد این که دیگران در مواجهه با رفتارهای هنجاری چگونه عمل خواهند کرد؟ است.

اجتماعاتی که دارای سطح بالایی از خیر جمعی (ثمربخشی) هستند، ممکن است به صورت بهتری قادر به نظارت و قاعده مند کردن رفتارهای عمومی و خصوصی همچون سلامت باشند.

خیر جمعی بر ظرفیت کنش برای اهداف جمعی به عنوان سازوکار مهم مداخله گری که ساختار اجتماعی و سلامت را مرتبط می کند، تأکید دارد.

خیر جمعی (ثمربخشی جمعی)، همچنین سازوکاری تسهیل کننده برای کنترل اجتماعی است

نیازی به پیوندها، روابط و اشتراکات مستحکم ندارد

و بر ترکیب اعتماد و درخواست مشترک افراد

برای مداخله در کنترل اجتماعی تأکید دارد.

براوینگ [2] با توسعه مفهوم اثربخشی جمعی، به چهار سازوکار که از طریق آن ثمربخشی جمعی بر سلامت تأثیر می گذارد، اشاره کرده که عبارتند از:

الف. کنترل رفتارهای پر خطر:

سطح ثمربخشی جمعی از طریق محدود کردن آثار مخرب و مضر خشونت و بزه دیدگی بر سلامت تأثیر گذار است. همچنین این عامل می تواند دیگر رفتارهای مشکل زا و خطر آفرین مانند: مشروب خواری مفرط   و آزار کودکان رفتارهای پرخطر را کنترل کند.

ب. دسترسی به خدمات بهداشتی:

ثمربخشی جمعی می تواند باعث تقویت ظرفیت اجتماعی در جذب خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و امکانات رفاهی، همچون کلینیک های بهداشتی در اجتماع و فضاهای تفریحی ایمن شود.

ج. مدیریت آسیب های فیزیکی و کالبدی:

به شرایط فیزیکی محله ها بر می گردد که افراد با عامل ثمربخشی جمعی، باعث فضای آرام و به دور از تنش و خطر می شوند.

د. فرایندهای اجتماعی – روانی:

تاثیر اعتماد گسترده و دلبستگی به محله بر عواملی همچون ترس و احترام به خود، می تواند باعث بهبود سلامت و بهزیستی افراد شود، حتی اگر آنها به طور مستقیم به شبکه های حمایت دسترسی نداشته و منتفع نشوند.


[1]– Collective Efficacy

[2]– Browing

معصومه دریایی

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا